header foto header foto
Terug
29-6-2021

Kom naar de ALV op 14 juli

We nodigen jullie graag uit voor de ALV, op woensdag 14 juli 2021 vanaf 20.30 uur, op Vic. Met de huidige versoepelingen kunnen we de vergadering gewoon binnen houden (met inachtneming van alle geldende regels).

De vergadering staat in het teken van het bijzondere afgelopen verenigingsjaar, de financiën (terug- en vooruitblik) en de samenstelling van het bestuur. De agenda vind je onderaan deze e-mail.

Daarnaast is er vanzelfsprekend ruimte voor jullie vragen en opmerkingen. We stellen jullie bijdragen en aanwezigheid zeer op prijs.

De notulen van de vorige vergadering worden later ter beschikking gesteld c.q. ter inzage gegeven in de ledenomgeving van de website. Wie voor de vergadering inzicht in de jaarrekening wil hebben, kan contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Wil je bij de ALV zijn, meld je dan aan via [email protected]

Graag tot 14 juli!

------------
Agenda
  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering d.d. 15 juli 2020
  3. Kort verslag afgelopen seizoen van de hockeylijnen
  4. Financiën: balans, winst/verliesrekening verenigingsjaar 2020-2021, begroting verenigingsjaar 2021-2022
  5. Verslag Kascommissie. Voorstel tot decharge bestuur
  6. Bestuurswisseling en -samensteling. Aftredende bestuursleden zijn, in willekeurige volgorde: (i) Commissaris Top Jeugd - Myra van Woerkens, (ii) Commissaris Senioren - Saskia van Putte en (iii) Penningmeester – Rogier Kerkhof. Het bestuur stelt voor om de volgende kandidaten als bestuurslid te benoemen: Anouk van Rooyen (Senioren), Peter Dom (Penningmeester) en John Roskott (Top Jeugd). De zittingstermijn van drie jaar van de Voorzitter, Olaf Reimers, zit erop. Olaf is beschikbaar om zijn benoeming conform de statuten met nog een jaar te verlengen. 
  7. Wvttk/ Mededelingen bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting


Nieuws afbeelding