header foto header foto
Terug
6-11-2019

'We zijn op de goede weg.' Interview met penningmeester Rogier Kerkhof

Een op de vier clubs die uitkomen in de hoofdklasse of promotieklasse verkeert in financiële moeilijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting Waarborgfonds Sport. Ook hockeyclub Victoria heeft twee teams in de hoogste klassen spelen en worstelt al jaren met een langlopende schuld. Het afgelopen jaar heeft het bestuur verschillende maatregelen genomen om de financiën weer op orde te krijgen. Heeft het geholpen? We vroegen het penningmeester Rogier Kerkhof. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe staan we er nu voor?

‘We zijn echt op de goede weg. Victoria had een negatief eigen vermogen van 318.000 euro. Dankzij de acties van afgelopen jaren staan we nu nog maar 81.000,- in het rood. We zijn er nog niet maar we hebben wel ruim 237.000,- verbeterd! Dat is een enorm resultaat dat is opgebracht door alle leden via de eenmalige (loterij)bijdrage en door enkele leden en ‘vrienden van Victoria’ in het bijzonder, die extra schenkingen hebben gedaan. Gecombineerd met een positief resultaat over het boekjaar (95.000 positief) heeft dit ervoor gezorgd dat we een enorme stap hebben gezet naar een financieel gezonde vereniging.’

 Wat is naar jouw mening financieel gezond en waarom vind je dat belangrijk?

‘Financieel gezond is een vereniging met een positief eigen vermogen. Dat dient als buffer voor tegenvallende resultaten in een jaar. Aan het begin van ons jaar maken we een begroting maar daarin zitten altijd nog onzekerheden in. We weten bijvoorbeeld nooit precies het aantal nieuwe leden. Ieder jaar komen er ongeveer 300 nieuwe leden bij en vertrekken er ook 300. Dit zijn met name studenten die stoppen of scholieren die buiten Rotterdam gaan studeren. Ook de sponsorbijdrages zijn niet volledig zeker. En niet alleen de inkomsten zijn onzeker, ook de kosten kunnen tegenvallen. Er gaat wel eens wat kapot en reparaties kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Kortom: het hebben van een buffer is essentieel om financieel gezond te zijn en te blijven.’

Er wordt enorm geïnvesteerd in het clubhuis en een nieuw veld, wie betaalt dat allemaal?

‘De velden worden sinds enkele jaren gehuurd van de gemeente Rotterdam. De gemeente zorgt er ook voor dat de velden in goede conditie blijven. Het nieuwe veld wordt dan ook betaald door de gemeente Rotterdam. Wij betalen hiervoor wel jaarlijks huur maar dit is vele male aantrekkelijker dan zelf velden financieren en aanschaffen. Voor wat betreft de binnenkant van ons clubhuis: dit wordt gefinancierd door sponsors en de Sportvereniging Victoria. De Sportvereniging Victoria kan deze investeringen doen uit eigen middelen.’

De contributie is niet omhoog gegaan dit jaar, blijft dat zo?

‘Dit jaar is besloten om de contributie niet omhoog te doen omdat we afgelopen jaar fors veel van onze leden hebben gevraagd. Voor het jaar 2020/2021 zullen we echter de contributie, net als alle andere verenigingen, weer verhogen met een inflatiecorrectie. Ook onze kosten worden immers jaarlijks hoger als gevolg van inflatie.’

Hoe gaan jullie het komend jaar werken aan positief eigen vermogen

We kiezen ervoor om komend jaar slechts beperkt te werken aan het verbeteren van het eigen vermogen. We zullen de contributie dit jaar niet verhogen maar we verwachten wel dat de nieuwe bar, de buitenbar en de thuiswedstrijden van heren 1 en dames 1 een boost zullen geven aan onze horeca-omzet. Wat we daarmee verdienen, gebruiken we voor het verder aflossen van onze schulden maar ook om te investeren in het verbeteren van materialen en trainingen/trainers voor de gehele jeugd.  

Hoe zie je de toekomst van de vereniging qua financiën

We zijn elk jaar afhankelijk van vrijwilligers, sponsoren en leden. Het wordt steeds belangrijker om iedereen te blijven betrekken bij de vereniging. De vereniging is geen ‘leverancier van diensten’, we doen het met z’n allen en als we allemaal zo in de wedstrijd zitten, bestaan we zeker nog een keer 120 jaar. Als we allemaal komende jaren de financiën een klein zetje de goede richting in weten te duwen dan kunnen we met recht spreken van een financieel gezonde vereniging. 

Nieuws afbeelding