Victoria Hockey

Inschrijfformulier


Inschrijving voor seizoen 2019-2020 of seizoen 2020-2021:
   
Inschrijven als:
   
ALGEMENE INFORMATIE - INSCHRIJVING FUN4HOCKEY, MINI'S EN JUNIOREN
 
Met vragen over Fun4Hockey, Mini's (F- en E-junioren) of D- t/m A-junioren kunt u mailen met de ledenadministratie: [email protected] Na inzending van dit formulier zal de ledenadministratie per e-mail contact met u opnemen.

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich bij toetreding tot de vereniging tot het betalen van de jaarlijkse contributie alsmede een eenmalig entreegeld. Deze verplichting geldt tot wederopzegging van het lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Voor A- t/m D-junioren en E- en F-Mini's geldt, dat de op dit formulier vermelde ouder/verzorger nr 1 algemeen lid, trimhockeylid of spelend lid van HV Victoria dient te zijn. Met de Rotterdampas kan vóór 1 februari korting worden aangevraagd. Informatie hierover staat op de website.

 
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contactinfo
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Student
   
Vragen over de studie
   
   
   
   
   
INFORMATIE FUN4HOCKEY / MINI / JUNIOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
OUDER / VERZORGER 1 - VERPLICHT OUDERLIDMAATSCHAP BIJ MINI- EN JUNIORLIDMAATSCHAP
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
OUDER / VERZORGER 2
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
VRIJWILLIGERSTAKEN OUDERS / VERZORGERS
 
We doen een beroep op u! Onze Hockey Vereniging Victoria kan niet "draaien" zonder de inzet van onze vrijwilligers.

Naast onze betaalde professionals is een groot vrijwilligerscorps noodzakelijk.

U kunt daaraan uw steentje bijdragen. Met een leuke en plezierige begeleiding van mede-vrijwillligers heeft u uw draai zo gevonden.
U bepaalt hoeveel uur u wilt bijdragen. Immers, we doen het allemaal met plezier en het is een ideale kans om uw betrokkenheid met Victoria te vergroten.
Ook kunt u met een "buddy" samen een vrijwilligerstaak op u nemen.
Geef uw keuze op ...

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
AANMELDING LIDMAATSCHAP EN WIJZE VAN BETALING
 
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Hockey Vereniging Victoria om van mijn bankrekening bedragen af te schrijven wegens de incassering van de contributie van zowel de veld- als de zaalhockeycompetitie.

 
   
   
FINANCIEEL
   
 
   
 
Werk
   
   
Hockey ervaring
   
Hockey ervaring-vervolg
   
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
Overig
   
   
   
DIGITALE VERZENDING FORMULIER
 
De digitale verzending van dit inschrijfformulier is voldoende voor aanmelding bij de ledenadministratie. Als de digitale verzending succesvol is verlopen, is het mogelijk het formulier te printen voor eigen gebruik, maar het is niet nodig de papieren versie van het inschrijfformulier nog per scan of per post aan de ledenadministratie te sturen. Bij vragen over de aanmelding kan een mail worden gestuurd naar: [email protected]


 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)