header foto header foto
Terug
22-3-2024

DWF: Correct invullen

Helaas heeft de KNHB onlangs moeten constateren dat menig team het DWF niet volledig, onjuist of zelfs helemaal niet invult! Dit is niet alleen bij de seniorenteams aan de orde, maar ook bij de veteranen-, junioren- en jongste jeugdteams. Het is van groot belang dat de (juiste) spelers op het DWF worden ingevuld door de coach, manager en of aanvoerder van een team.

Hierbij het verzoek aan alle teams om het DWF juist in te vullen. Zie hiervoor ook artikel 9 van het Bondsreglement (zie hieronder).

De komende twee weekenden zal er extra gelet worden op het onjuist, niet volledig of niet invullen van het DWF.
De KNHB kan hiervoor of een waarschuwing of een boete van € 75,- aan een team opleggen (artikel 9.3).

Vanaf het Paasweekend zal de KNHB bij constatering van het niet, onjuist of niet volledig invullen van het DWF altijd een boete opleggen.

Aan de hand van het DWF controleert de KNHB o.a.:

  • Speelgerechtigheid
  • Verleende dispensaties
  • Wedstrijdtelling, welke van invloed is op de speelgerechtigdheid voor beslissingswedstrijden.
  • Kaarten, mocht er gedurende een competitiewedstrijd een gele/rode kaart op een verkeerde spelersnaam worden gezet en deze kaart was bestemd voor een speler die niet op het DWF stond, kunnen wij dat niet meer aanpassen.

Artikel 9 Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

9.1 Invullen en inzenden

Op de dag van een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd dienen de ontvangende en bezoekende vereniging een door de KNHB beschikbaar gesteld Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) naar waarheid volledig in te vullen. Het DWF dient op de wedstrijddag, bij voorkeur direct na de wedstrijd, door alle partijen te worden afgerond.

Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er geen DWF te worden ingevuld/ingestuurd én kan/mag er dus ook geen uitslag worden ingevuld. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd en dient de wedstrijdsecretaris een afgelastingsbericht te sturen naar de competitieleiding (zie artikel 8.6.2).

Ieder team dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het DWF in te vullen waarop is aangegeven welke spelers aan de wedstrijd zullen deelnemen zodat de scheidsrechters het DWF tijdig voor de wedstrijd kunnen inzien/controleren. In lijn met het bepaalde in artikel 2.1 van het spelreglement veld- en zaalhockey kunnen bij wedstrijden van standaardteams tijdens de wedstrijd geen spelers aan het DWF worden toegevoegd. Bij overtreding is sprake van een niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing.

9.2 Vermelden namen van spelers en begeleiders

Verenigingen zijn verplicht op het DWF de namen van de spelers (voor veldhockey: maximaal 16 en voor zaalhockey: maximaal 12) die voor hen deelnemen aan een wedstrijd correct te vermelden.

Een vereniging die één of meer spelers op een DWF zet van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten. Indien een vereniging/team meer dan de maximaal toegestane 16/12 spelers in dezelfde wedstrijd laat uitkomen, dan wordt de 17e/13e (en volgende) speler aangemerkt als niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing. Het is voor het aanmerken van de niet speelgerechtigde speler niet relevant welke speler het betreft, de sanctie wordt opgehangen aan het overschrijden van het maximale aantal van 16/12 spelers dat in een wedstrijd voor een team mag uitkomen. Alleen spelers die opgenomen zijn op het DWF mogen deelnemen aan een wedstrijd. Een speler die niet op het DWF is opgenomen is uitgesloten van deelname en wordt gezien als uitgesloten speler. Bij deelname van een uitgesloten speler is artikel 9.3 van toepassing.

9.3 Maatregelen niet (tijdig) afronden, onjuist/niet volledig invullen DWF

Bij niet of niet tijdig afronden van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 75,00 per DWF.

Bij het onjuist of niet volledig invullen van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoo

Helaas heeft de KNHB onlangs moeten constateren dat menig team het DWF niet volledig, onjuist of zelfs helemaal niet invult! Dit is niet alleen bij de seniorenteams aan de orde, maar ook bij de veteranen-, junioren- en jongste jeugdteams. Het is van groot belang dat de (juiste) spelers op het DWF worden ingevuld door de coach, manager en of aanvoerder van een team.

Hierbij het verzoek aan alle teams om het DWF juist in te vullen. Zie hiervoor ook artikel 9 van het Bondsreglement (zie hieronder).

De komende twee weekenden zal er extra gelet worden op het onjuist, niet volledig of niet invullen van het DWF.
De KNHB kan hiervoor of een waarschuwing of een boete van € 75,- aan een team opleggen (artikel 9.3).

Vanaf het Paasweekend zal de KNHB bij constatering van het niet, onjuist of niet volledig invullen van het DWF altijd een boete opleggen.

Aan de hand van het DWF controleert de KNHB o.a.:

  • Speelgerechtigheid
  • Verleende dispensaties
  • Wedstrijdtelling, welke van invloed is op de speelgerechtigdheid voor beslissingswedstrijden.
  • Kaarten, mocht er gedurende een competitiewedstrijd een gele/rode kaart op een verkeerde spelersnaam worden gezet en deze kaart was bestemd voor een speler die niet op het DWF stond, kunnen wij dat niet meer aanpassen.

Artikel 9 Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

9.1 Invullen en inzenden

Op de dag van een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd dienen de ontvangende en bezoekende vereniging een door de KNHB beschikbaar gesteld Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) naar waarheid volledig in te vullen. Het DWF dient op de wedstrijddag, bij voorkeur direct na de wedstrijd, door alle partijen te worden afgerond.

Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er geen DWF te worden ingevuld/ingestuurd én kan/mag er dus ook geen uitslag worden ingevuld. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd en dient de wedstrijdsecretaris een afgelastingsbericht te sturen naar de competitieleiding (zie artikel 8.6.2).

Ieder team dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het DWF in te vullen waarop is aangegeven welke spelers aan de wedstrijd zullen deelnemen zodat de scheidsrechters het DWF tijdig voor de wedstrijd kunnen inzien/controleren. In lijn met het bepaalde in artikel 2.1 van het spelreglement veld- en zaalhockey kunnen bij wedstrijden van standaardteams tijdens de wedstrijd geen spelers aan het DWF worden toegevoegd. Bij overtreding is sprake van een niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing.

9.2 Vermelden namen van spelers en begeleiders

Verenigingen zijn verplicht op het DWF de namen van de spelers (voor veldhockey: maximaal 16 en voor zaalhockey: maximaal 12) die voor hen deelnemen aan een wedstrijd correct te vermelden.

Een vereniging die één of meer spelers op een DWF zet van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten. Indien een vereniging/team meer dan de maximaal toegestane 16/12 spelers in dezelfde wedstrijd laat uitkomen, dan wordt de 17e/13e (en volgende) speler aangemerkt als niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing. Het is voor het aanmerken van de niet speelgerechtigde speler niet relevant welke speler het betreft, de sanctie wordt opgehangen aan het overschrijden van het maximale aantal van 16/12 spelers dat in een wedstrijd voor een team mag uitkomen. Alleen spelers die opgenomen zijn op het DWF mogen deelnemen aan een wedstrijd. Een speler die niet op het DWF is opgenomen is uitgesloten van deelname en wordt gezien als uitgesloten speler. Bij deelname van een uitgesloten speler is artikel 9.3 van toepassing.

9.3 Maatregelen niet (tijdig) afronden, onjuist/niet volledig invullen DWF

Bij niet of niet tijdig afronden van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 75,00 per DWF.

Bij het onjuist of niet volledig invullen van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 250,00 per DWF en kunnen er voor betreffende wedstrijd 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht aan het team dat het formulier onjuist/niet volledig heeft ingevuld. De competitieleiding kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd te laten vervallen.

Het onjuist of niet volledig invullen van het DWF kan worden opgevat als een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten.

gste € 250,00 per DWF en kunnen er voor betreffende wedstrijd 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht aan het team dat het formulier onjuist/niet volledig heeft ingevuld. De competitieleiding kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd te laten vervallen.

 

Het onjuist of niet volledig invullen van het DWF kan worden opgevat als een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten.

Nieuws afbeelding