Victoria Hockey

Managers, Coaches & Scheidsrechters

 Scheidsrechters

De Scheidsrechters Commissie streeft er naar een poule op te richten van scheidsrechters met voldoende kwalificaties,
die zich beschikbaar willen stellen.

Om deze problematiek "Victoria breed" aan te pakken is hier een meerjarenplan voor nodig.
Het resultaat van het plan is afhankelijk van:
- Coach en manager die het aanspreekpunt zijn van een team
- Inzet van spelers
- Inzet van ouders / begeleiders
- Opleidingsmogelijkheden
- Coördinatie van de Scheidsrechters Commissie

Met het plan van aanpak onderscheiden we een aantal groepen. Wellicht zijn ze niet bij alle teams van toepassing.

1) Het inventariseren en oproepen van niet actieve scheidsrechters met een kaart. In het verleden hebben ouders,
 coaches en managers de scheidsrechterskaart gehaald. Echter, om welke reden dan ook, zijn zij niet meer actief. De
doelstelling is om op korte termijn deze groep te activeren en wederom enthousiast te maken om te fluiten.

2) Het inventariseren en oproepen van actieve scheidsrechters zonder een kaart. De doelstelling is om op korte termijn
door deze groep het scheidsrechtersexamen te laten halen. Hiermede waarderen wij ons scheidsrechterscorps en maken
wij hen meer betrokken bij onze vereniging.

3) Het inventariseren en oproepen van actieve scheidsrechters met een kaart. Deze groep is tot onze vreugde al
betrokken bij onze vereniging. De inzet van deze groep dienen we onder de aandacht te brengen, waardoor we inzet en
kwaliteit alleen maar kunnen verbeteren.

4) Het inventariseren en oproepen van coaches, managers en ouders/begeleiders die wellicht bereid zijn om de 
scheidsrechterscursus te gaan doen. Dit is onze grootste groep en tevens de "kweekvijver" van HV Victoria.

5) Het inventariseren en oproepen van spelbegeleiders. In deze groep bevinden zich potentiële scheidsrechters die al
ervaring hebben met het fluiten. De doelstelling is om op korte termijn voor deze groep de scheidsrechterscursus te
geven. Hiermede waarderen wij onze "aspirant-scheidsrechters" en maken wij hen meer betrokken bij onze vereniging.

6) Het oproepen van de spelers van de B- en C-lijn voor de scheidsrechterscursus. Na het behalen van de
scheidsrechterskaart deze groep actief, onder begeleiding, in te zetten, waardoor zij snel vertrouwd worden met het
 fluiten van wedstrijden.

7) Het oproepen van niet-geslaagde spelers in de A-, B- en C-lijn om alsnog het scheidsrechtersexamen te doen.

De Scheidsrechters Commissie zal u ondersteunen en actief een bijdrage leveren om de doelstellingen te bewerkstelligen
door:

1) Het geven van scheidsrechterscursussen.
2) Het verstrekken van advies, richtlijnen en procedures.
3) Het verstrekken van een KNHB Clubscheidsrechters digitaal werkboek en een spelregelboek veldhockey.
4) Het geven van opfriscursussen.
5) Het geven van aanvullende scheidsrechterscursussen (workshops).
6) Het geven van voorlichting over het scheidsrechtersvak tijdens de voorlichtingsavonden.
7) Het publiceren van scheidsrechters indelingen.
8) Het verstrekken van informatie aan begeleidende ouder Clubscheidsrechters.

Meer informatie kunt u vinden op de intranet site (login gegevens vereist).

Spelregels en briefingen.
Op de KNHB-site staat de meest actuele informatie over arbitrage vermeld. Onder spelregels en briefingen zijn
vanzelfsprekend de nieuwe spelregels voor veld en zaal en de briefing voor de bondsscheidsrechters opgenomen.
Bovendien staan er enkele documenten vermeld, die tijdens de scheidsrechterscursus worden behandeld zoals
 proefexamens en signalen van scheidsrechters. De arbitrage pagina is bereikbaar via de knhb


Managers & Coaches

Elk team heeft een manager en een coach nodig die van groot belang zijn voor het reilen en zeilen van elk team. De
coach heeft vele technische, organisatorische en bovenal sociale functies. Hij/zij bepaalt voor een groot deel de
resultaten en de sfeer van het team. De coach onderhoudt contact met de trainer omtrent technische/tactische zaken en
bespreekt inzet/gedrag van de spelers tijdens de training. Voor een wedstrijd is de coach verantwoordelijk voor het
maken van de opstelling, voor het zorgen voor een goed verloop van de wedstrijd en voor het beknopt evalueren van de
wedstrijd met aandachtspunten voor de training en de komende wedstrijd.

De manager regelt alle administratieve en organisatorische zaken rondom een team zodat de coach en de spelers zich
volledig op de wedstrijd kunnen richten, zoals:
1) Maken van een complete adres- , telefoonnummer- en e-mail adressenlijst
2) Het maken van een rij- en cateringschema
3) Wedstrijdgegevens wekelijks aan team mailen, verzameltijd, aanvangstijd, routebeschrijving, enz.
4) Bijhouden van geldzaken, teampot beheren

Tijdens de wedstrijd is de manager altijd aanwezig en bij thuiswedstrijden is hij/zij de gastheer/vrouw, ontvangt de
tegenpartij en zorgt voor een drankje na afloop van de wedstrijd. Tevens is de manager verantwoordelijk voor het
invullen van het DWF, het Digitale Wedstrijd Formulier. Tijdens de wedstrijd zal de manager de wissels en eventuele
gewonden begeleiden en opvangen en zorgen voor het uitdelen van de pauze-hap. Naar eigen idee zal de manager
 zorgen voor sociale activiteiten waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een elftaluitje, eten, ouderborrel, Sint en
verjaardagen. De manager zal ook de toernooien vastleggen in samenspraak met de coach via de KNHB site en de 
Victoria site.

Meer informatie kunt u vinden op de intranet site (login gegevens vereist).