header foto header foto
Terug

Veilig sportklimaat


Victoria vindt het belangrijk dat iedereen van onze mooie sport kan genieten. We willen een actieve, sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. We doen daarom ons uiterste best een veilig en vertrouwd sportklimaat te waarborgen. Een van de belangrijkste middelen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en goed beleid te voeren om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Dit zijn de 4 belangrijkste pijlers van ons beleid:

1. Algemene omgangsregels en huishoudelijk reglement

Om Victoria de leuke, sportieve en ambitieuze club te houden die het is en wil zijn, kent Victoria Omgangsregels en een Huishoudelijk Reglement die voor iedereen gelden die ons complex betreedt of bezoekt. Wees respectvol (voor elkaar en voor bezoekers), zorg voor elkaar en houd de faciliteiten netjes.

2. Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon biedt je – strikt vertrouwelijk - een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be – en/of doorgeleiden.


Meer info


3. Gedragsregels voor begeleiders

Victoria neemt het tegengaan van seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

4. Aannamebeleid begeleiders van jeugdspelers

Om de kans op problemen te verkleinen, is ook het aannamebeleid voor nieuwe trainers en vrijwilligers belangrijk. Aannamebeleid zal personen met verkeerde bedoelingen afschrikken. Daarnaast maken we met het aannamebeleid ouders en sporters duidelijk dat we het belangrijk vinden om na te gaan wie we in huis halen. Dit aannamebeleid bestaat – naast een gesprek – uit:

  • Referentiechecks
  • Gedragscode teambegeleiders ondertekenen
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen
  • Onderwerping aan tuchtrecht door lidmaatschap KNHB òf door Verklaring Onderwerping Tuchtrecht