header foto header foto
Terug
17-3-2022

Update 18 maart: Help ons helpen!

Update: de teller staat op € 26.660,00. En we gaan voor meer! 
Kom op Vic: blijf helpen, blijf geven.


Vanaf afgelopen weekend (13 maart) biedt SV Victoria (hockey - tennis - squash) onderdak aan het Oekraïense dameshockey-elftal onder de 21. Deze groep van ca. 33 personen kan op termijn worden uitgebreid met andere oorlogsvluchtelingen, mocht dat nodig zijn.

Natuurlijk doen we er alles aan om deze opvang zo goed mogelijk in te richten. Dat kost - naast tijd en inzet - ook geld. Geld dat we inzetten voor inrichting, maaltijden, reizen, ondersteuning en wat er nog meer nodig is voor de opvang op ons complex. Op dit moment is nog niet helder wat we vanuit andere fondsen of de overheid vergoed krijgen. Daarom vragen we jou nu om een financiële bijdrage. Zo kunnen we hen zo goed mogelijk opvangen. Jouw bijdrage komt altijd goed terecht: wanneer we meer krijgen dan nodig, storten we dat op giro 555.

Geef nu en geef gul!

Maak nu direct jouw bijdrage (en ja, echt alle beetjes helpen) over naar rekeningnummer NL16ABNA0615513190 t.n.v. SV Victoria o.v.v. 'Donatie vluchtelingen' of vraag om een tikkie via 0641221001.

Nieuws afbeelding