header foto header foto
Terug
21-6-2022

Kom naar de ALV op 6 juli om 20:30

Ben je benieuwd hoe het met jouw hockeyvereniging gaat? En hoe het beleid voor de komende jaren eruit ziet? Heb je een idee of vraag voor het bestuur? Kom dan naar de ALV woensdag 6 juli 2022 vanaf 20.30 uur, in het clubhuis.

Tijdens de vergadering staat het bestuur stil bij het afgelopen verenigingsjaar en de financiën. Ook zijn er veranderingen in de kascommissie en het bestuur zelf. Daarnaast wordt het nieuwe beleidsplan voor 2022 – 2027 behandeld en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De officiële uitnodiging en de agenda vind je in de bijlage van dit bericht.

Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs. Wil je bij de ALV zijn, meld je dan aan via [email protected].

Mocht je je grondig willen voorbereiden: de notulen van de vorige vergadering en het Beleidsplan 2022 – 2027 zijn vanaf 1 juli beschikbaar in de ledenomgeving van de website. Wie voor de vergadering inzicht in de jaarrekening wil hebben, kan contact opnemen met de penningmeester via[email protected].

Graag tot 6 juli!

Nieuws afbeelding
Bijlage