header foto header foto
Terug
4-8-2022

Het nieuwe trainingsschema

Hierbij het voorlopige schema seizoen '22-'23. Dit schema gaat in op maandag 22 augustus. Voor week 32 en week 33 zijn er nog aangepaste roosters, kijk hier goed naar. Mist er een blok, of komt je team niet trainen geef dit dan door aan [email protected].

De mini's starten met de training zoals aangeven door de minicommissie, en door de TOP-jeugd in overleg met trainer/coach. De senioren trainen vanaf maandag 15 augustus volgens schema.

Bekijk hier het schema.


Bijzonderheden voor seizoen '22 - '23

Voor de D en C-lijn is er tijdens de woensdag en donderdag training extra loopscholing/fysieke training. Tijdens de trainingstijd wordt een half uur gereserveerd om onze spelers breed-motorisch op te leiden. Deze (extra) training wordt gegeven door Frederick Coppelmans (trainer JA1, H2 en vakdocent bewegingsonderwijs) met steun en hulp van de vaste hockeytrainer.

Voor onze A en B-lijn geven wij ook deze bredere motorische opleiding aanvulling geven (info volgt hierover). Omdat wij hebben gezien dat het voor sommigen in deze lijn lastig is om elke week twee keer in de week met het hele team te komen trainen, hebben wij voor aankomend seizoen voor deze teams één keer een vaste teamtraining en één keer een toffe instuiftraining ingepland. Tijdens de instuiftrainingen op donderdag (voor JA2/3, JB4 / MB4/5/6 en MA4/5/6) is er - naast hockey - aandacht zijn voor loopscholing en fysieke inspanning.

MA2 en JB2 zijn door de vereniging aangewezen als focus-teams. Deze teams trainen tweemaal in de week en doen ook voltallig mee aan de zaal. Voor spelers volgt zo snel mogelijk een update over welke faciliteiten de vereniging voor hen heeft georganiseerd (zij betalen een toeslag op het lidmaatschap, wij laten weten waar deze voor ingezet wordt). Net als afgelopen seizoen proberen wij op de laatste maan-/dinsdag van de maand met alle teams zoveel mogelijk onderling te oefenen. Wij nodigen alle coaches uit om er dan ook bij te zijn om samen met de trainers te coachen en te kijken hoe het gaat. Ook roepen wij betrokken ouders op om te helpen door te fluiten, zodat de trainers met de coaches kunnen meekijken en mee coachen.

Bij het maken van dit schema hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met ervaringen van de afgelopen seizoenen. Ook is er overleg geweest met verschillende spelers (met name in de MA / JA lijn en de JB / MB lijn) over wat er wenselijk is voor deze spelersgroepen. Voor alle teams geldt dat wij gedurende het seizoen kijken hoe het gaat en het schema kunnen aanpassen aan de opkomst van de verschillende teams. Er wordt pro-actief gehandeld én met voortschrijdend inzicht. Als er wijzigingen komen zullen wij zoveel mogelijk trainingsdagen en tijden voor de desbetreffende teams hetzelfde houden (het zou dan bijvoorbeeld gaan om een wijziging van het veld).

De trainingen zijn vanaf 19 augustus zichtbaar in de Victoria-app. Wij roepen alle spelers op om zich tijdig in deze app aan te geven of zij aanwezig zullen zijn aan de training zodat de trainer(s) daar rekening mee kunnen houden. Trainingen gaan door, tenzij deze worden afgelast door de technische directeur (TD). Bij twijfel kan de manager van een team met de TD overleggen over het wel / niet doorgaan van een training. Een manager of trainer kan de training niet zelfstandig annuleren.

Nieuws afbeelding
Bijlage