header foto header foto
Terug
19-6-2023

Voorstellen: Onze vertrouwenspersonen

Binnen HV Victoria hebben wij drie vertrouwenspersonen: Karien Soeteman, Lou Haring en Willem Leemreis
Zij zijn te bereiken via: [email protected]

Voor wie:
Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van Victoria kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.
De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Integriteitsschendingen
Deze zijn als volgt samen te vatten:
- Seksuele intimidatie,
- Agressie en geweld,
- Treiteren/pesten,
- Discriminatie,
- Intimidatie,
- Ongewenste omgangsvormen.

Voel jij je niet veilig op de club, of wil je ergens over praten? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen.

Klik hier voor meer informatie..
Nieuws afbeelding