header foto header foto
Terug

Ons bestuur

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld dat bestaat uit leden van de hockeyvereniging.

De huidige bestuursleden

Olaf Reimers (voorzitter)
Guillaume Stille (vice-voorzitter)
Stephan Sluijters (secretaris)
Peter Dom (penningmeester)
Willem Gerbers (tophockey senioren, materiaalcommissie, keepersschool)
John Roskott (top jeugd)
Anouk van Rooyen (senioren)
Jet Dekker (jeugd)
Desirée Leemreis-van Noord (jongste jeugd)


Willem Gerbers

Stephan Sluijters


Peter Dom

John Roskott

Olaf Reimers

Jet Dekker

Guillaume Stille

Anouk van Rooyen

Desirée Leemreis-van Noord

 

Voor de dagelijkse gang van zaken is Myra van Woerkens aangesteld als verenigingsmanager.

Ons huishoudelijk reglement en sportbeleid is te vinden in het Groot Victoria Hockey Handboek '21-'22 (GVHH). Onze statuten vind je hier.

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden en ouders van leden.

Vrijwilligers

Wil je ook bijdragen aan het welzijn van onze club, dan horen wij dat graag. Lees hier hoe je als vrijwilliger kan helpen.